Diyabet Polikliniği
12 Şubat 2018
ELİF YILMAZ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ

Öncelikle şeker nedir sorusuna cevap vermek gerekir. Şeker vücuttaki hücrelerin işlev görebilmesi için gerekli ana enerji kaynağıdır. Diyabet vücudun kan şekerini normal sınırlar içinde tutma yeteneğini kaybetmesidir. Diyabette vücutta insülin yapımı hiç yoktur veya çok azdır ya da vücutta insüline karşı bir direnç gelişmiştir.

İNSÜLİN NEDİR?
İnsülin pankreastaki özel hücreler tarafından üretilen bir hormondur. Kandaki şekerin diğer adıyla glikozun hücre içine girmesini sağlar.

 DİYABET TEDAVİSİNDEKİ AŞAMALAR;

·         Sağlıklı beslenme

·         Egzersiz

·         İlaç tedavisi (şeker düşürücü ilaç veya insülin)

·         Bireysel kontrol(sürekli eğitim)

 DİYABET HEMŞİRESİ

GÖREV TANIMI: Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, diyabet hastası ile yakınlarının bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

 DİYABET HEMŞİRESİ HEMŞİRELİK BAKIMI VE UYGULAMASI

·         Hekim ve hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarını diyabet izlem formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını belirler. Bakımın planlanmasını ve uygulanmasını organize eder.

·         Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada destekler ve gereksinim duydukları konularda danışmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi kendine yönetimine destek olur.

·         Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

·         Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkim hemşire gözlem /izlem formuna kaydeder, ilgili hemşireye bilgi verir.

HASTA VE HASTA AİLESİNE EĞİTİM

·         Diyabetli hastaların takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlemesine yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir.

·         Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek yanında taşımasının önemini anlatır.

·         Diyabetli bireye /yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır. Kalem kullanımı ve doz ayarlamasını öğretir.İnsülin yapılacak bölgeleri belirlenmesinde yardımcı olur. Evde kan şekeri takibi konusunda bilgi verir.

·         Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve önemi konusunda bilgilendirir.

·         Hastanın gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, değerlendirir ve kaydeder.

·         Hasta eğitim programları içinde planlanan diyabet eğitim seminerlerinden aktif rol alır.

·         Diyabetli bireyin tedavisinde görev alan sağlık ekibi üyeleri ile ( hekim, diyetisyen ve eczacı vb.)birlikte sunduğu diyabet eğitimi ve bakımına ilişkin bilgilerini sürekli geliştirmek ve güncel tutmak amacıyla uluslar arası ve ulusal diyabet kurumları ile uyumlu çalışır.

·          Diyabet eğitimi için gerekli eğitim araçlarını ekibin diğer üyeleri ile birlikte hazırlar.

·          Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

YETİŞKİN DİYABETLİLER İÇİN KONTROL KRİTERLERİ ve KONTROL ARALIKLARI

·         HbA1C Yılda 3-4 kez,

·         EKG Yılda 1 kez,

·         Grip Aşısı Yılda 1 kez,

·         Kan basıncı ölçümü her kontrolde,

·         Göz dibi muayenesi yılda bir kez,

·         Mikroalbüminüri yılda bir kez,

·         Ayak muayenesi yılda bir kez,

·         Biyokimya Tahlili (Total Kolesterol, HDL, LDL, VLDL, Trigliserid) yılda bir kez,

·          İstenen sıklıkta Açlık / Tokluk kan şekeri izlemi,

·         Grip aşısı yılda bir kez,

·         Pnömoni  Aşısı 5 yılda bir kez,

·         Ağız ve Diş kontrolü yılda bir kez.

DİYABET POLİKLİNİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ TELEFON NO: 0344 413.80.01/02/03
DÂHİLİ NUMARASI: