Emg Polikliniği
04 Kasım 2020

YUSUF ZİYA KALE

EMG POLİKLİNİĞİ SORUMLUSU


EMG nedir ? 
Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ve kasların da bu elektriği desarjla ortaya çıkardıkları potansiyeller ölçülür.

EMG hangi durumda gereklidir ?

·         Sinir yaralanmaları

·         Sinir sıkışmaları

·         Bel ve boyun fıtıkları

·         Kol ve bacaklarda uyuşma ve yanma tarzında ki tablolar

·         Yüz felçleri

·         Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (Şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar)

·         Kas hastalıklarının teşhisi

·         Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

·         EMG ile sinir incelemesinde, baş, kollar, bacaklar ve beden üzerindeki çevresel sinirlerin normal fonksiyon görüp görmedikleri araştırılır. Bu yöntemde "his" ve "hareket" fonksiyonunu yerine getiren sinirler ayrı ayrı incelenir. His sinirleri (duysal sinirler) çevreden gelen temasları hissetmemizi sağlar, dokunduğumuz bir şeyin soğuk mu sıcak mı olduğunu hissetmek gibi. Hareket sinirleri (motor sinirler) ise beyinden ya da omurilikten gelen hareket emirlerini kaslara ileterek kasların kasılmasını, böylece hareketi test eder.

EMG Çekimi Nasıl Yapılır?

Duysal sinirlere yönelik incelemelerinde sinirin bir ucundan hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı verilir, diğer ucundan ise bu potansiyel, bilgisayarlı aygıtlar yardımıyla kayıtlanıp ekranda görülerek analiz edilir. Motor sinir incelemelerinde ise sinirin değişik yerlerinden elektrik verilip, o sinirin son bulduğu kastan ya da kaslardan kayıtlama yapılır. Böylece bir his da hareket sinirinin kesik olup olmadığı, kesik ya da kesintiye uğramışsa bunun tam mı yoksa kısmi mi olduğu anlaşılabilir. Ayrıca bu incelemeyle, sinirin iyileşip iyileşemeyeceği ya da ne kadar zaman içinde iyileşeceği, siniri tamir için ameliyat gerekip gerekmeyeceği anlaşılabilir.
EMG ile kas incelemesi ise kasların içine iğne şeklinde kayıt elektrodları sokmak yoluyla yapılır. Elektrodun sapından çıkan teller EMG aletine bağlıdır ve kasların elektriksel aktivitelerini ekranda görmemizi sağlar. İncelenen kasın sinirinin kopuk olup olmadığını, kopuk ise bunun tam mı kısmi mi olduğu hakkında fikir verir. Ayrıca, kasta anormal bir durum var ise bunun omurilikten mi, sinir kökünden mi, çevresel sinirden mi yoksa kasın kendisinden mi kaynaklandığını söyler.
EMG işlemlerinde, sinir incelemesine ENG, kas incelemesine ise EMG, ikisine birden ENMG diyenler de vardır.

EMG çekim süresi;

EMG incelemesi, süresi değişebilmekle birlikte yaklaşık 5 dakika ile 20 dakika arasında sürebilen bir incelemedir.

EMG çekimine gelirken;

·         Hastanın aç olması gerekmez,

·         Hastaya ön çalışma olarak ellerinin veya ayaklarının sıcak olması gerekmektedir.

·         Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, çekim öncesi banyo ve kese yapılması iyi bir çekim için önemlidir.

·         Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Hastaların rahatça kol ya da bacaklarını çekime uygun şekilde açacak durumda rahat şeyler giymeleri tavsiye olunur.

·         Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir. Krem,yağlı losyon kullanılmaması gerekir.

·         Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hasta veya hasta yakınının hekimi uyarması önerilir. Hepatit, AIDS gibi bulaşıcı bir hastalığın veya kanamaya sebep olan herhangi bir hastalığın olup olmadığının test yapılmadan önce hasta tarafından beyan edilmesi gerekir.

·         Görme sinirlerinin görme merkezi (VEP) çekileceği zaman saçlarının temiz olması ve gözlüğü varsa yanında getirmesi önerilir.

Hastanemizde  çekilen EMG;

·         KTS,

·          PNP,

·         Radikülopati,

·         Myastani Gravis,

·         Myopati,

·         3. Ektremite,

·         VEP.