Genel Cerrahi Servisi
10 Ocak 2022

Salim ÇAM

GENEL CERRAHİ SERVİSİ SORUMLU HEMŞİRESİ

Genel cerrahi servisinde 14 oda ve 25 yatak sayısı bulunmaktadır. Genel cerrahi servisimizde daha iyi hizmet vermek amacıyla kalite standartları çerçevesinde temiz, güvenilir ve rahat bir ortam yaratarak, hastalarımızın  şifaya kavuşmaları sağlanmaktadır.Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunları cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.Cerrahi kelimesi Latince’de chirurgiae teriminden köken almakta ve el işi anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi’nin kapsamına girer.

Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı hedefler.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanının genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hasatların tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir. Genel cerrahi servisinde yapılan ameliyatlar;

 • Safra kesesi ameliyatı (Laparoskopik(Kapalı) ve Açık ameliyat),
 • Safra yollarıyla ilgili ameliyatlar (Safra yolu taşı),
 • Hemoroid(Basur) tedavisi (Cerrahi olarak),
 • Karaciğerin cerrahi hastalıklarının ameliyatı (Kist),
 • Mide ve oniki parmak barsağının ameliyatları (Ülser, tümör)
 • Mide fıtığı ameliyatı( Açık ve kapalı),
 • Dalağın cerrahi hastalıklarının ameliyatı ( Açık ve kapalı),
 • Tüm ince ve kalın barsak ameliyatları (polip, tümör, divertikül, tıkanıklık, volvolus (barsak düğümlenmesi, yapışıklık),
 • Apandisit ameliyatı ( Açık ve kapalı),
 • Tiroid hastalıkları (Guatr) ameliyatı,
 • Meme hastalıklarının teşhis ve tedavisi (meme ağrısı, memede kitle, meme den biyopsi alınması, meme kanseri ameliyatı),
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı, eski ameliyat yerinde oluşan fıtıkların ameliyatı),
 • Laparoskopik(Kapalı) kasık fıtığı ameliyatı,
 • Pilonidal sinüs (kıl dönmesi ameliyatı),
 • Makat Bölgesinde fissür, fistül, abse ameliyatı,
 • Gövdede, saçlı deride, kol ve bacaklardaki kitlelerin (yağ bezesi, kist) çıkarılması,
 • Nasır alınması,
 • Vücuttaki benlerin alınması,
 • Sünnet yapılmaktadır,
 • Yanık, yara pansumanı debritmanı, reft alınması-konulması, flep çevrilmesi,
 • İlerde yapılması planlanan ameliyatlar olarak obezite cerrahisi ve yanık ünitesi, kronik yara bakım ünitesi açılması planlanmaktadır.