Dahiliye Servisi
10 Ocak 2022

Ayşe DERELİ

DAHİLİYE SERVİSİ SORUMLU HEMŞİRESİ

İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) erişkin hasta grubunun cerrahi dışı şikayetlerinin çözümünde görev almaktadır. Tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişimlere paralel olarak İç Hastalıkları bölümü kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla birlikte erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direk çözüm merkezi ve tüm klinik branşlara temel teşkil etmektedir.İç Hastalıkları servisinde, deneyimli uzman kadrosu ve teknolojik donanımıyla 24 saat hizmet verebilecek bir yapıya sahiptir. Hastanemiz dahiliye servisinde 6 dahiliye uzmanı koordinatörlüğünde 11 Hemşire, 1 Kat Sekreteri, 2 Temizlik personeli olmak üzere 20 personel görev yapmaktadır. Kliniğimizde 14 oda 25 yatak bulunmaktadır. Birimimizin amacı, hasta merkezli, güler yüzlü, nitelikli, güvenilir ve tıbbi hatasız bir hizmet vermektir. Ayaktan poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri, acil servis hizmetleri, cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası hasta değerlendirilmeleri, diğer branşlara konsültasyon hizmetleri ve check-up programları bu hizmet kapsamında bulunmaktadır.


Ayrıca İç Hastalıklarının yan dalları olan kardiyoloji branşları ile gerek tanı gerekse tedavi ve laboratuvar incelemeleri konusunda yakın temas ve koordineli çalışma yürütülmektedir.Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir. Tetkikler çoğunlukla bu klinik tarafından başlatılarak teşhis konulur, hastalığın durumuna bağlı olarak yine ya bu birim tarafından tedavi edilir ya da hasta bir üst branşa sevk edilir.


İç Hastalıkları Ünitesi'nde şu gruptaki hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir;
• Böbrek hastalıkları
• Kolestrol ve yağ sorunları
• Diyabet (Şeker Hastalığı)
• Tansiyon problemleri
• Kalp hastalıkları
• Kansızlık ve vitamin eksiklikleri
• Sindirim Sistemi Hastalıkları, (reflü, gastrit, ülser, kabızlık ve kolit)
• Guatr gibi hormonlarla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi
• Romatizmal hastalıklar
• Bu gruptaki hastalıklarla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri