Üroloji Servisi
10 Ocak 2022

Uğur KILIÇ
ÜROLOJİ SERVİSİ 
SORUMLUSU 

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar.

Hastanemiz Üroloji servisinde deneyimli uzman hekimlerimiz ve modern teknoloji yöntemleri ile ürolojik hastalıkların  tanı ve tedavileri yapılmakta, takip ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.Gereken teknolojik donanıma sahip olan bölüm bünyesinde;

• İdrar yolu enfeksiyonları, 

• İşeme bozuklukları,

• Böbrek üreter mesane taşı,

• Prostat benign hastalıkları,

• Böbrek kanseri,

• Mesane kanseri,

• Prostat kanseri,

• Testis kanseri, 

• Erkekte kısırlık,

• Çocuklarda alt ıslatma,

• Erkek ve kadında idrar kaçırma,

• Erkekte cinsel fonksiyon bozuklukları,

• Prostat ve mesane TUR ameliyatları,

• Açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi),
Tanı ve tedavileri yapılmaktadır.