Göğüs Hastalıkları Servisi
10 Ocak 2022

Nazmiye KIRAL

GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ SORUMLU HEMŞİRESİ

Göğüs Hastalıkları Ünitemizde; her türlü akciğer hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Göğüs hastalıkları kapsamındaki sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar konusunda uzman hekim kadrosu tarafından hastanemizin modern teknik donanımı kullanılarak gerek yatarak, gerekse de ayaktan hasta takibi yapılmaktadır.
Göğüs hastalıkları geniş bir yelpaze oluşturur. Bunlar arasında akciğerin mesleğe veya çevreye bağlı etkilenmeleri sonucu oluşan hastalıklar, akciğer enfeksiyonları, KOAH solunum yetmezliği, akciğer tümörleri gibi hastalıklar da yer almaktadır.
Hastanemizde allerjik kökenli hastalıkların (astım, bronşit, alerjik bronşit, alerjik nezle) belirlenmesi amacıyla da deri testleri yapılmaktadır. Gerektiği takdirde ise çocuklara ve erişkinlere immünoterapi (aşı tedavisi) uygulanmaktadır.
Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Bölümünde;

1- Astım,
2- KOAH,
3- Pnömoni,
4- İnterstisyel akciğer hastalıkları,
5- Mesleki Akciğer hastalıkları,
6- Akciğer kanseri, 
7- Solunum yetmezliği ,

Ayrıca akciğer kanseri tanısında bronkoskopi işlemi ve ağır solunum yetmezliklerinde kullanılan NIMV (bipap ve cpap) tedavileri başarı ile gerçekleştirilmektedir. Servisimizde 13 hemşire 1 kat sekreteri ve 2 temizlik personeli olmak üzere 14 kişi görev yapmaktadır. Bölümümüzde 14 oda ve 25 yatak bulunmaktadır.