Kardiyoloji Servisi
10 Ocak 2022

Nazmiye KIRAL

KARDİYOLOJİ SERVİSİ SORUMLU HEMŞİRESİ

Hastanemiz kardiyoloji kliniğinde;

 • Koroner arter hastalığı,
  •Ritim ve ileti bozuklukları,
  •Kalp yetersizlikleri,
  •Hipertansiyon,
  •Hiperkolesterolemi, hipertrigliseritemi,
  •Aort Damarı Hastalıkları,
  •Doğuştan kalp hastalıkları,
  •Kalp kapağı hastalıkları (romatizmal, yaşa bağlı bozulma)
  •Periferik damar hastalıklarının  tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Ritim bozukluğu hastalıklarına yönelik;

Transtorasıc ekokardiogragı, transesofagıal ekokardıografı, efor testi ile tetkikler ve medikal tedaviler yapılmaktadır.