Erişkin II. Basamak Yoğunbakım Ünitesi
04 Ekim 2022

 


ERİŞKİN II. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Yoğun Bakım Üniteleri kritik hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner alanlardır. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde yoğun bakım hizmetlerinde de ilerlemeler kaydedilmiştir.
Hastanemiz bünyesindeki 8 yataklı Genel Yoğun Bakımda; ameliyat sonrası ve 2.düzey yoğun bakım gerektiren kritik hastalarımızın bakım, tedavi ve takipleri sağlanmaktadır.Yoğun bakımda son teknoloji ile donatılmış,24 saat monitörizasyon ve solunum desteği imkânı veren tıbbi cihazlar bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Bu hizmetler Yoğun bakım sorumlu uzman hekim ve deneyimli hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastanemiz GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ulusal tecrübeleri olan kendi alanlarında uzmanlaşmış, diğer branş hekimlerinin de 24 saat süreyle desteğini almaktadır.

 Tüm kritik hastaların  kabul edilebildiği Genel Yoğunbakım Ünitemizde;

• Tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları v.b.) hastalarına,
• Beyin kanamalarına,
• Felçlere,
• Ciddi solunum yetmezliklerine,
• Ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine,
• Sinir sistemi hastalıklarına 
• Ciddi enfeksiyonlara,
• Zehirlenmelere,
• Ciddi yaralanmalara,
• Ciddi yanıklara ve daha birçok kritik hastalığa anında müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteğine sahiptir.