İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız...
10 Ocak 2022

Elbistan Devlet Hastanesi olarak kabul etmiş  olduğumuz “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası”, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan büyük saygıdan gelmektedir. Hastanemizin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği asıl öncelik olmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

  • Hastanemiz ve eklentilerinde; çalışanların, hastalarımızın, ziyaretçilerin ve hastanemiz dışında çalışan hastane personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • Hastanemiz ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemek, ramak kala olaylarını değerlendirmek, ilgili riskleri yönetmek suretiyle iş sağlığı ve güvenliği standartlarını amaçlanan seviyeye çıkarmayı,
  • Her seviyedeki çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve uygulamaları konusunda uygun beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı, kişisel farkındalıklarını artırmaları için katkı sağlamayı,
  • Mevcut ve potansiyel iş tehlikelerini kontrol altına almadan çalışmalara başlamamayı esas alan çalışma düzenini, çalışanların doğal davranışına dönüştürmeyi,
  • Hastalar, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı ve Elbistan Devlet Hastanesi’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Sağlık sektörünün gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Elbistan Devlet Hastanesi’nin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar nezdinde örnek bir kurum haline getirmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız" olarak taahhüt ederiz.


Prof. Dr. Alptekin YASIM

                                                                                                                          Başhekim