Bütçe Tahakkuk Birimi
12 Şubat 2018ŞAHİN KILIÇ

BÜTÇE TAHAKKUK BİRİM SORUMLUSU

Birimin hizmet amacı, kurumun gelir ve gider gerçekleştirmeleri doğrultusunda yıllık gelir bütçesi, gider bütçesi hazırlamak ve finansal planlama yapmaktır.  Kuruma ait gider faturalarının ödeme emri düzenlenmesi, kuruluşlara yapılmış olan ödemeler ve yapılacak ödemelerde mutabakat sağlanması, TDMS ve bütçe ilgili çalışmalar ve yazışmalar yapılmasıdır.

Birimde 2 personel görev yapmaktadır. Birim hafta içi  08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.