Demirbaş Depo Birimi
15 Mayıs 2019


CELALETTİN KOYUNCU

DEMİRBAŞ DEPO BİRİMİ

Demirbaş deponun amacı: Demirbaş malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre kullanıcılara zimmet yaparak takibini kontrol etmek, demirbaş alımları ile ilgili kayıtları tutmak, alınan malzemeyi kontrol ederek depolarda saklamak, kullanılamayacak durumda olan demirbaşların hurdaya ayrılmasını sağlamak yıl sonunda sayım işlemlerini yaparak ilgili yerlere göndermektir. Demirbaş depo biriminde biri sorumlu olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır. Birim hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DEMİRBAŞ DEPONUN GÖREVLERİ

1. Hastanemize alınacak demirbaşların istem formuna birim tarafından demirbaş numaraları yazılarak satın birimine verilir. Satın alma birimi ihale veya doğrudan alım yöntemi ile aldıkları demirbaşları muayene komisyonunun onayından sonra demirbaş depoya teslim alınır.
2. Teslim alınan demirbaşlar Hastanemizdeki birimlerin istekte bulunması durumunda bu malzemeleri zimmet karşılığında birimlere teslim edilir. Ayrıca bu zimmetler belirli aralıklarla kontrol edilir. 
3. Kırılan, dökülen veya kaybolan malzemeleri tutanak tutarak gerekli işlemler yapılır. Ayrıca teknik servis tarafından tamiri mümkün olmayan malzemeleri HEK’e (Hurdaya) ayırma işlemleri yapılır. 
4. Fatura karşılığı gelen malzemelerin ÇKYS sistemine bağlı olan ve demirbaş deponun kullandığı MKYS sistemine kayıtları yapılarak Taşınır işlem fişi kesilir. 
5. Yılsonu hesaplarını kurumlara vermek üzere Sayım Döküm Cetveli, Harcama Birim Cetveli ve Stok Durum Cetveli çıkarılarak hem genel bütçeden hem de döner sermayeden hesaplar kapatılır.
6. Ayrıca yılsonunda Amortisman Hesaplarını Döner Sermaye Saymanlığına teslim edilir.
7. Yılsonunda hastane demirbaşlarının sayımı yapılır.