Acil Servis
03 Ekim 2022


                                                                                                                                                                                   

Fatih CÖMERT

ACİL SERVİS  SORUMLU DOKTORU

Orhan KANCI

ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ

Acil servis yılın her günü 24 saat aynı standarttaki  hizmet kalitesi ile hizmet sunmaktadır.  Acil serviste  8 pratisyen hekim  ve 27 yardımcı sağlık personelimiz görev yapmaktadır.  Bu ekip tarafından değerlendirilen hastalarımız için tedavi sürecinde görev alabilecek diğer uzmanlık dallarındaki hekimler davet edilebilmektedir. 

Her yaş grubundaki hasta acil servisten hizmet alabilmektedir. Acil serviste hasta mahremiyetini ön plana alan 3 yataklı monitörlü gözlem odası, yeniden canlandırma (CPR) müdahale odası, alçı odası ve EKG – Enjeksiyon odası bulunmaktadır.  Sunulması gereken hizmetin multidisipliner olması vazgeçilmez bir gerçek olduğundan genel cerrahi, iç hastalıkları ve kardiyoloji gibi diğer tüm birimler aynı koşullar altında 24 saat acil servise destek vermektedirler.

Acil servisimizde 24 saat boyunca radyoloji uzmanlarının desteği ile birlikte manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve görüntüleme olanakları ile tüm laboratuar tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir. Acil servise gelen kadın doğum ve çocuk hastalar için de hastanemizin Kadın doğum ve Çocuk bölümünde bulunan acil serviste 24 saat hizmet verilmektedir.

Acil servisimizde, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanmada;

·         Değerlendirme, 

·         Tanı koyma,

·         Stabilize etme,

·         Tedavi uygulaması,

·         Önlenebilir ölümden ve ileri sakatlanmadan korumayı amaçlar.

ACİL SERVİSTE KALİTELİ VE İTİNALI HİZMET SUNUMUNUN SAĞLANMASI İÇİN;

Acil servisin fiziki altyapı, insan gücü, tıbbi cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin 24 saat kesintisiz sunulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Hastane acil servisi için organizasyon planı yazılı olarak hazırlanmış ve çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülmektedir.
Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmiştir.