Hasta Hakları Birimi
01 Mart 2021

                       
MEHMET DOĞAN

HASTA İLETİŞİM BİRİMSORUMLUSU

Birimimiz Ekim 2005' te kurulmuş olup, amacı hastanemiz bünyesinde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi; sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması; hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesidir. Birimde Başhekim Yardımcısı koordinatörlüğünde 2 personel görev yapmaktadır. Kahramanmaraş 2 Nolu Hasta Hakları Kuruluna bağlı olarak, kurul kararlarını oy çokluğu ve gizli oylama ile almaktadır.

AMAÇ: Hasta haklarına yönelik çalışmaların ve araştırmaların hızla arttığı günümüzde bu konuda her geçen gün değişik bakış açıları, yeni fikir ve yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Hastanemizde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan iletişim sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır bir biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmelerine olanak tanımaktadır. Buna yönelik olarak birimimiz, hasta-çalışan-kurum arasında arabulucu rolü üstlenmektedir. İlkemiz; Kurum veya çalışan odaklı sağlık hizmeti sunumu yaklaşımından “Hasta Odaklı Katılımcı” sağlık hizmeti sunumu yaklaşımına geçiştir.

ŞİKAYET BİLDİRİM YOLLARI:Hasta ve hasta yakınları tüm müracaat ve şikayetlerini Hasta Hakları Birimimizden, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Web Sitesi üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı telefon hattından yapabilirler.

GÖREVLERİ:Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak. Birimlere ulaşan şikayetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikayet bildirim formunu doldurmak. Hasta hakları merkez birimi tarafından hazırlanan anketlerin uygulamasını sağlamak. Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına katılmak.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN:

TEL. NO: 0344 413 80 24 telefon numarasını kullanabilirsiniz.

MAİL: kmaras.elbistan@saglik.gov.tr