Sağlık Kurulu Başvurusu
10 Ocak 2022

saglik-kurulu-raporu.jpg
SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ

MÜRACAAT:

Sağlık kurulu işlemleri 4 mayıs 2005 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Heyet günleri salı ve perşembe günleridir. Engelli heyet günü sadece salı günüdür. Heyete müracaat 08.00 - 11.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Müracaat için gerekli evraklar şunlardır;

 • Dilekçe,
 • T. C. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi,
 • 3 Adet Resim ( Son 6 ay içinde çekilmiş olacak).

İŞLEYİŞ ŞEKLİ

Dilekçelerin veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Hasta Kayıt Biriminde ücretlerini ödeyerek Sağlık Kuruluna giderler. Sağlık Kurulunda muayene formuna ilgili doktorların bilgileri yazılıp formun üstüne resim yapıştırılıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılması için hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli  görürse şahısları yeniden sorgular ve muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılmasından sonra imzaları ve başhekimlik tasdiki yapılır. Engelli raporları aynı hafta cuma günü verilmekte, diğer raporlar ise aynı gün saat 16.00'da verilmektedir.

HASTANEMİZDE AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN KONULARDA SAĞLIK KURULU RAPORU VERİLİR.

TAM TEŞEKKÜLLÜ RAPORLAR:

 • Memurluk,
 • Sözleşmeli Personel,
 • Öğretmenlik,
 • Öğrenci Olur,
 • Yurt Kayıt,
 • Yurt Dışı İşçi,
 • Evlat Edinme,
 • Huzur Evine Giriş,
 • Özel Güvenlik,
 • Silahlı Özel Güvenlik,
 • Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi,
 • Ehliyet,
 • Silah Ruhsatı.

ÖZÜRLÜ RAPORLARI

 • 2022 Malul Maaşı,
 • Vergi Muafiyeti,
 • ÖTV İndirimi,
 • Durum bildirir Rapor,
 • Özel Özürlü Eğitim için,
 • Özel Tertibatlı Araç,
 • H Sınıfı Ehliyet,
 • Tayine Esas Rapor_Ücretli (Resmi Yazı ile de başvurulabilir),
 • Vasi Tayini Raporu_Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir).

İLAÇ MUAFİYET RAPORU

İlaç muafiyet raporları hastanın muayene olduğu hekim tarafından (uzun süreli ilaç kullanımına lüzum görülmesi halinde ) tek hekim imzalı olarak düzenlenmektedir. Bu rapor için fotoğraf vs. gerekmemektedir. Ancak Bütçe Uygulama Talimatnamesi gereğince üç uzman hekim imzası gerektiren ilaç raporları için iki adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi (hastalığını destekleyen belgeler) gerekmektedir.

VESAYET RAPORLARI

3 (üç) hekim imzalı raporlardır. Mahkemeden alınan yazı ile hasta yakınları sağlık kuruluna başvurur. Yazıya evrak kayıt numarası alındıktan sonra ilgili polikliniğe (nöroloji,psikiyatri) sıra verilir. Doktor raporun yazar, 3 doktor imzalar ve mahkemeye üst yazıyı yine sağlık kurulu yazar.