Bilgi İşlem Birimi
15 Mayıs 2019

ALİHAN ÜNAL

BİLGİ İŞLEM BİRİM SORUMLUSU

Sağlık hizmetlerinin sunumu, hastanın sağlık kuruluşuna müracaatıyla başlayıp, tetkik ve tedavi sürecine, oradan da sunulan sağlık hizmeti bedelinin direkt veya sosyal güvenlik kuruluşları vasıtasıyla ödenmesine kadar içinde birçok aşamayı barındıran dinamik ve bir o kadar da karmaşık bir süreçtir. 

İnsan hayatının temel yapıtaşı olan sağlığın korunması ve sağlıklı bir hayatın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez kurumlar olan hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde kaliteyi maksimum düzeye çıkarabilmek, hataları minimize edebilmek ve maliyetleri makul seviyelerde tutabilmek için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastanelerde sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasının yanında, hizmetin aksamadan sürdürebilmesi için kurum dahilinde düzgün işleyen entegre bir sistemin mevcudiyeti ile mümkündür. Klinik, idari ve finansal işlemlerin çağın gereklerine uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla, şu an kadın doğum ve çocuk bölümü olarak hizmet vermekte olan binada 2003 yılında tam otomasyona geçilmiştir. 2005 yılında, Elbistan SSK Hastanesi'nin devir alınması ile birlikte, Bu 2 ayrı yerleşkeyi kapsayacak şekilde merkezi otomasyon sistemi ve network ağı kurulmuştur.

·         Hastanemizin; 

·         Hasta Kayıt/ Kabul 

·         Vezne 

·         Acil Servis

·         Poliklinik

·         Laboratuar

·         Radyoloji

·         Ameliyathane

·         Eczane

·         Sağlık Kurulu

·         İstatistik ve Resmi Rapor İşlemleri

·         Döner Sermaye, Faturalama, Muhasebe

·         Ayniyat İşlemleri

·         Yemekhane

·         Personel Takip İşlemleri

·         Kan Merkezi gibi birçok hizmetleri en iyi şekilde verilmeye çalışılmaktadır.

 Birimde 4 teknik personel görev yapmaktadır. Birim 7 gün  24 saat kesintisiz otomasyon ve internet hizmeti vermektedir.