Klinik Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları
10 Ocak 2022

Ziyaret-Kuralları.jpg

          HASTA ZİYARETİNDEN AMAÇ NEDİR?

 • Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
 • Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
 • Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

  Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

  HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

 •  Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.
 • Hastanın şuuru kapalı ise; Birinci derece yakınına bilgi verilir
 • Hasta çocuk ise; Ebeveynine bilgi verilir.
 • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

  GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

 • Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
 • Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler.
 • Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.
 • Uyuyan hastalar rahatsız olur.
 • Hasta hakları ihlal edilir.

  Değerli Hasta Ziyaretçileri; hastanız bizim misafirimiz olup hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.

 • Hastanemizde haftanın her günü ziyaret yapılacak olup, ziyaret saatleri şu şekilde belirlenmiştir.
  • Yaz Saati Uygulaması Döneminde: Gündüz 12:15 - 13:30 Akşam 19:00 - 20:00
  • Kış Saati Uygulaması Döneminde:  Gündüz 12:15 - 13:30 Akşam 19:00 - 20:00
 • Hastaların istirahat edebilmeleri ve tedavilerinin yapılabilmesi için ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.
 • Hasta ziyaretleri 15 dakikadan daha fazla uzun tutulmamalıdır.
 • Her hasta başında aynı anda üçten fazla ziyaretçi olmamalıdır.
 • Hasta odalarında ve koridorlarda diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Hastanın doktorunun veya hemşiresinin onayı haricinde her türlü yiyecek – içecek ve canlı-cansız çiçek kabul edilmeyecektir.
 • Ziyaretçilerin yanlarında getirmiş oldukları her türlü eşya gerek görülmesi durumunda hasta ve çalışan güvenliği gerekçesiyle aranabilir. Kurallara uygun olmayan eşyaların servislere çıkarılmasına izin verilmeyecektir.
 • Ziyaretçilerin kendi hastaları haricinde servis içerisindeki diğer hasta odalarına ve birimlerine girmemeleri gerekmektedir.
 • 10 yaşından küçük çocuklar ziyarete kabul edilmeyecek olup, hasta ziyaretine getirilmemelidir.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar ile enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdırlar.
 • Ziyaret süresince hasta yataklarına oturulmamalı ve hastane ortamında bulunan her şeyle temas etmekten olabildiğince kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.
 • Ziyaretiniz süresince kıyafetinize hastalara ait kan veya vücut sıvıları sıçramış ise mutlaka yıkayınız ve ütüleyiniz.
 • Ziyaretçiler, kendi sağlıkları ve hasta sağlığı açısından hasta ile yakın temasta (öpme, sarılma vs. ) bulunmamalıdır.
 • Hasta odalarında bulunan tuvalet, duş, havlu, bardak gibi hastaya ait alanların / eşyaların kullanılmaması gerekmektedir.
 • Tuvalet ve lavabo ihtiyacınızı servislerde bulunan genel kullanıma açık tuvaletlerde giderebilirsiniz.
 • Ziyaret esnasında hastaları psikolojik olarak etkileyecek moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
 • Hastanenin tüm kapalı alanlarında sigara içilmemelidir.
 • Tıbbi donanım cihazları kullanılan alanlarda cep telefonu kullanmayınız.
 • Ziyaret süresince hastane temizlik kurallarına riayet edilmeli, çöpler mutlaka çöp kovalarına atılmalıdır.
 • Aşağıda belirtilen hasta gruplarına ait ziyaretler ancak doktorunun izni ile ve belirli kurallar dâhilinde yapılabilir.
  • Yoğun Bakımda Yatan Yastalar
  • Bulaşıcı Hastalığı Olanlar
  • Bağışıklık Sisteminde Sorun Bulunanlar
  • Ziyaretin Tıbben Sakıncalı Olduğu Hastalar
 • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.

! İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin aslında hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız !

LÜTFEN HASTANE KURALLARINA UYUNUZ. ACİL ŞİFALAR DİLERİZ...