Hasta Kabul Birimi
12 Şubat 2018
HÜSEYİN GÜNEŞ
HASTA KABUL BİRİM SORUMLUSU

Hasta kabul biriminde  biri sorumlu olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır. Birim hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hasta kabul biriminde tüm raporların yazışmalarının yapılması ve arşivlenmesi işlemleri yapılır. Bu işlemler şunlardır;

1) ADLİ RAPORLAR:

·       Hayıt kabul bölümünün Adli rapor bölümüne her gün Acil ve poliklinikteki tüm yazılan adli vakaların kayıtları 3 nüsha şeklinde teslim edilir. Gelen Adli raporların bir nüshasını Adli tahakkuk için döner sermaye birimine, diğer iki nüsha ise ait olduğu aya ait Adli klasörde toplanır.

·       Tüm Adli Vakalarla ilgili yazışmalar bu birimden yapılır. 

·       Tüm servislerimizde yatan Adli Vaka dosyaları bu birime teslim edilir. Bunlar ayrıca Adli arşivde muhafaza edilir. Bu dosyaların saklanma süresi 20 yıldır.

·        Adli arşivde sadece adli vakaların dosyaları için ayrılmış olup, tüm hastanemizin adli evrakları burada son sistem kapalı yaylı çelik dolaplarda saklanmaktadır.

2)  SGK RAPORLARI:

·     Tüm poliklinikten verilen işçi raporları medula sistemi ile poliklinikten onaylanması için mühür bölümüne gönderilir. Onay işleminden sonra raporlar hasta kabul birimine teslim edilir. Bunlarla ilgili aksaklıklar ilgili SGK memuru tarafından yapılır ve dosyalanır. Ayrıca yurt dışı raporları bu birim tarafından takibi yapılır.

·        Bu bölümde Adli filmlerinde teslimi yapılır. Teslimden sonra sayılı sisteme göre arşivlenir.

3) ÖLÜM MERNİS RAPORLARI HASTA DOSYALARI:

Tüm servislerde ölen kişilerin ölüm belgeleri ilgili hekimi tarafından doldurulur. Doldurulan belgeler eksiksiz olarak hasta kabul birimine teslim edilir. Hasta kabul birimi ise İlçe Nüfus Müdürlüklerine resmi yoldan gönderir ve bu belgeleri klasörleyerek arşivler.

4) TÜM ADLİ RAPORLARIN YAZILMASI İŞLEMİ:

·        Poliklinikten gelen Adli Raporlar önce Adli rapor zimmet defterine yazılarak sayı verilir ve o aya ait klasöre bırakılır.

·        Tüm durum bildirir raporların yazılması işleminden önce mühür bölümünden onaylanır. Ay sonunda mühür bölümü tarafından hasta kabul birimine teslim edilir.

·        Ayrıca ölüm – diğer önemli kayıtların istenilmesi halinde bunlarında hasta kabul birimi tarafından cevap yazısı yazılır.

·        Adli olarak istenen (kan tükürük idrar) örneklerinin yazışmaları yine bu birimden yapılır ve arşivlenir.

·      Hasta kabul birimde üç adet arşiv bulunmaktadır. Bunlardan biri Adli Raporlar ve Adli evrakların arşivlendiği arşiv diğeri ise hasta dosyaları ile ilgili evrakların arşivlendiği iki adet arşiv mevcuttur.