Eğitim Birimi
12 Şubat 2018
 GÜLHAN ŞAHİN
EĞİTİM BİRİM SORUMLUSU


HİZMET İÇİ EĞİTİM NEDEN GEREKLİ?

Kişilerin gördüğü eğitim yaptığı hizmetle ilgili olmayabilir veya edindiği bilgiler hizmeti nitelikli yürütebilmesi için yetmemektedir ya da mesleğe girdiği yıllarda yeterli olan bilgileri gün geçtikçe eskimektedir.
Bu durumda kişinin kendinden beklenen hizmeti yerine getirebilmesi için eksikliklerinin giderilmesinin tek yolu sürekli hizmet-içi eğitim proğramlarına katılmakla sağlanabilir.

EĞİTİM BİRİMİ OLARAK AMACIMIZ

1. İşe yeni başlayan personelin kuruma uyumunu sağlamak, motivasyonunu artırmak.
2. Kurumun sunduğu hizmetlerin hizmet kalite standartları ile pekiştirilmesini sağlayarak verimliliğini artırmak, 
3. Hizmet sunumu aşamasında karşılaşılacak hataları ve iş kazalarını azaltmak, 
4. İşin gerektirdiği ve ihtiyaç duyulan eğitim eksikliklerini tamamlamak, 
5. Farklı birimlerde çalışan personelin tanışıp-kaynaşmalarını sağlamak,

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim faaliyetlerinin istenen düzeye ulaştırılamadığı kurumlarda hizmet kalite standartlarının uygulanma düzeyini istenen düzeye çıkarmak mümkün değildir.
Bu nedenle eğitim komitesinin görevi tüm hizmetleri kapsayan ve etkileyen çok önemli bir görevdir. 

Eğitim Komitesinin Görevleri:
 

·         Hizmet Kalite standartları kapsamında verilecek eğitimleri planlamak ve organize etmek,
• Bölümlerden gelen (hizmet içi) eğitim taleplerini değerlendirmek,
• Çalışanların uyum eğitimlerini planlamak, 
• Hastalara yönelik eğitimleri koordine etmek
• ve özellikle eğitim planlarında göz ardı edildiği düşünülen hekimleri de kapsayacak şekilde eğitim faaliyetleriyle ilgili süreçleri yönetmekle yükümlüdürler. 

·         Ayrıca; Hasta memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi 
dilek ve şikayet kutularından çıkan önerilerin değerlendirilmesi sonucunda da eğitimler planlanmaktadır.

EĞİTİMLERİN ORGANİZASYONU

1. Uyum (Oryantasyon) Eğitimi
Kuruma yeni katılan personelin ilk alacağı eğitim uyum eğitimidir. Kuruma adaptasyonunu sağlamak için ‘Genel Uyum Eğitim Planı’ ve ‘Genel Uyum Eğitim Rehberi’ doğrultusunda eğitim uygulanır.Eğitime katılan personel ‘Oryantasyon Eğitim ve Değerlendirme Formu‘ doldurarak kayıt altına alınır.

2. Hizmet İçi Eğitimler
Oryantasyon sürecini tamamlamış tüm personel, kurum içerisinde çeşitli konularda verilmekte olan hizmet içi eğitim sürecine dahil edilirler. Her yılın başında ‘Hizmet İçi Yıllık Eğitim Planı’ oluşturulur. Bu plan dahilinde gerçekleştirilen eğitimler üç ayda bir sağlık müdürlüğüne rapor (Form-1-2-3-4 doldurularak) edilir. Yapılan eğitimler, personel eğitim modülüne girilerek kayıt altına alınır. Yıl sonunda gerçekleştirilen ve plan dahilinde olan/olmayan tüm eğitimler rapor edilir.

3. Hizmet Kalite Standartları Kapsamındaki Eğitimler
Hizmet kalite standartları kapsamındaki eğitimlerin; hangi birimlere, kimler tarafından verileceği ‘HKS Eğitim Planı’ hazırlanarak hizmet içi eğitim hemşiresi tarafından organize edilir.

4. Hasta Eğitimleri 
Her ayın ilk haftası hasta ve hasta yakınları için planlanan eğitim konuları, ilgili eğitimci tarafından verilir. Ayrıca yatan hastalara verilen eğitimler " Yatan hasta eğitim formuna " eğitimi veren kişi tarafından işlenerek kayıt altına alınır, gerekli broşür ve bilgi formları dağıtılır.

Birimde 2 personel görev yapmaktadır. Birim hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.