Mutemetlik Birimi
12 Şubat 2018ADNEN SOLAK
MUTEMETLİK BİRİM SORUMLUSU


Maaş Mutemetliği biriminde biri sorumlu olmak üzere toplam 2 personel görev yapmaktadır. Birim hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Maaş Mutemetliği ve Ek Ödeme Servisi Görevleri:

1.      Personelin (657, 4B, 4924, Döner Memur, Stajyer Öğrenci ve İşçi) maaşlarını hazırlamak,

2.      Personelin Döner Sermaye Ek Ödemelerini hazırlamak,

3.      Personelin Döner Sermaye Sabit Ek Ödemelerini hesaplamak,

4.      Personelin geçici ve sürekli görev yolluklarını hazırlamak,

5.      Personelin nöbet ve icap nöbetlerini hazırlamak,

6.      Personeli emekli keseneklerini ve SSK primlerini bildirmek.