Tig Birimi
12 Şubat 2018


DURMUŞ KÖKER
TİG BİRİM SORUMLUSU


Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Hastalıkların klinik ve maliyet verileri kullanılarak gruplandıırlmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yöntemdir. Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılı Ocak ayı itibariyle yürürlüğe koyduğu ve yatan hasta sınıflandırması olarak adlandırılan TİG sisteminde hastalıklar kodlanıp gruplandırılarak, kendi grubu içerisinde benzer koşullar sergileyen hastanelerin genel bütçeden geri ödeme almasını sağlanmaktadır. Sistem sayesinde bir çok istatistiki veriye de ulaşılabilmektedir.

Farklı ödeme parametrelerinin kullanıldığı özel TİG sınıflandırmaları, Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından hastanede yatarak tedavi hizmetleri için sözleşme ve geriye veya ileriye dönük olarak ödeme yapmak amacıyla kullanılmakta olan verileri Sağlık Bakanlığının TİG şubesine kodlama yaparak gönderme görevini icra etmektedir.