Faturalandırma Birimi
26 Nisan 2018

İSMAİL ÖZCAN
FATURALANDIRMA BİRİM SORUMLUSU


Faturalandırma Biriminde biri sorumlu olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır. Birim hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Faturalandırma biriminin;

·         Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavi gören hastaların  Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolünü yaparak fatura edilmesi,

·         Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetlerin manüel olarak faturasının hazırlanarak ilgili kuruma gönderilmesi,

·         Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde gelir ile ilgili istatistiki verilerin sunulması,

·         Hastanemize başvuran hastalar ile kayıt personeli arasında yaşanan sıkıntıların SUT hükümleri çerçevesinde sistem üzerinden çözülmesi,

·         Hastanemizde yatarak veya ayakta tedavi gören hastalara ait dosyalar ve işlemlerdeki hataların tespit edilerek düzeltilmesini sağlamakla görevlidir.