Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Takvimi
07 Mart 2018


4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında  çalışan personellerimizin sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerine ilişkin sözlü sınav tarih/saatlerini gösterir takvim aşağıdaki listede belirtilmiştir.

SINAV TAKVİMİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...