10 Aralık İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun...
10 Aralık 2020


İNSAN HAKLARI GÜNÜ...jpg

Tüm insanlığın ortak değeri, dünyanın ortak paydası olan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi ve İnsan Hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla her yıl "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin toplumumuzda yerleşmesi ve vatandaşlarımızın da bu değerlerden yararlanabilmesi için son yıllarda çok kapsamlı düzenlemeler yapılmış, anayasamızda temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak değişikliklere gidilmiştir. Ayrıca valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde, vatandaşlarımızın hak ihlalleriyle ilgili kolaylıkla başvuruda bulunabileceği insan hakları kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullarda hak ihlalleriyle ilgili konular titizlikle takip edilmekte olup, insan hakları bilincinin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi konusunda toplumumuzun her kesimine görevler düşmektedir. Dini, milliyeti, sosyal durumu ne olursa olsun tüm insanlar eşit, özgür ve insan onuruna yakışır bir yaşamı hak etmektedir.

Bireysel ilişkilerden sosyal ilişkilere kadar her alanda, hukukun üstünlüğünün korunduğu ve insan onuruna yakışır bir hayatın tesis edildiği bir dünya temennisiyle, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kutlu olsun.